Updates

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 52 อบรมระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2563 - 16 มกราคม 2564 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

NEW COURSE!!
CONC THAMMASAT เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและการเงินให้กิจการสามารถพลิกฟื้นจนก้าวเดินต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจการที่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน

อบรมวั...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

จากการที่มหาวิทยาลัยและคณะพาณิชย์ฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ทางศูนย์ CONC THAMMASAT จึงได้มีการปรับรูปแบบการทำงานเป็น work from home แต่ทั้งนี้ทุกท่านยังสามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดได้ค่ะ

Learn more

CONC Thammasat ขออภัยสำหรับการเลื่อนการอบรมหลักสูตรในเดือนมีนาคม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง inbox, E-mail หรือโทร 02-613 2247 ค่ะ

2 หลักสูตรนี้ต่างกันอย่างไร (การเงินสำหรับผู้ประกอบการ) และ (การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ)

Learn more

โปรแกรมหลักสูตรที่เปิดอบรมในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม โดยขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้วค่ะ

Learn more

หลักสูตรอัตราความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 9

Learn more

หลีกหนี Digital Disruption ด้วย Digital Transformation

27-Mar-2020 – 27-Mar-2020

: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 –20.00น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Book

Services

Customized Executive Education Programs

 • We can provide references from companies in many industries.

  https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/customized/index/

Testimonials

5 years ago
COOL!!!
- ulaiporn t
3 years ago
(Translated by Google) Accurate coordinates (Original) พิกัดถูกต้อง
- saton t
3 years ago
(Translated by Google) T T (Original) T T
- T T

About us

CONC Thammasat offers clients diverse range of business consultancy, implementation services and training initiatives with practical tactics. We have practiced and demonstrate new collaborative techniques to diagnose clients’ companies in 360 degrees that have accelerated the clients’ performances.CONC Thammasat integrates of 2 expertise units:
 1. Consulting Unit  formerly called Thammasat Business Consulting Center (TBCC), founded in 2004 on an underlying objective to help clients understand the evaluation of dynamic market, strengthen organizational capabilities, and gain a competitive advantage in ever-changing business environments. TBCC provides wide ranges of business consultantcy services from strategic formulation to business process improvement, from case method learning to people development. Our clients comes from both government and private sectors.  TBCC  has been granted Thai Consultant Licence no. 2489 from Ministry of Finance.
 2. Training Unit formerly called Continuing Education Program for Business (CEP) founded in 1970. CEP was the initiative of MIni MBA program in Thailand. CEP offers customized and public couses for every perpective of business acumen, i.e. Mini MBA, Marketing, Finance for non- Finance, Real Estate, Business Simulation Game, with practical approach and measurable technique.  
   
Under the corporate philosophy of CONC Thammasat, we believe success comes from in-depth business understanding. Our experts have diverse professional backgrounds in which all knowledge can be well integrated and effectively implemented for long term business success. We also value mutual transfer of knowledge betweenCONC Thammasat and our clients to fine-tune their vision and sharpen thier skills
Since the name "CONC Thammasat"  implies to intensive academic service with applicable approrach ,  we have 3 major missions to transfer and exchange knowledge to clients  
 1. Consulting Service:   We drive business results from individual enterprise projects to corporate engagements with strategic insight. CONC Thammasat provides collaborative works by our cross-functional team of experts to turn strategies into tactics.  Our analysts, planners and practitioners are ready to help business leaders and policy makers to overwhelm corporate crisis and improve business competency.
 2. Networking: We catalize Business Network among our clients and encourage life long learning through following activities:
  •  CONC Thammasat Forum Monthly Business Seminar for free. We aims to refresh knowledge among our clients alumni course-takers and people interested by sharing experince with real practitioners from business sectors.
  •  Life Long Learning: A Specal Privilege for CONC Course Takers. We offers  one-time free class observation  for  3 hours. This privilege is reserved for CONC Course-takers as our alumni members. Moreover, modern  business issues,  interesting activities, seminars, CONC Circle Summit which enrich business acumen and network, will be reached our CONC Alumni by Facebook, E-mail and Newsletters as to encourage unceasingly learning.   
 3. Coaching: Integration of training methods from class practice to project-based learning, from Business Simulation to Consulting One-to-One that surpasses traditional lecturing but also engages the learner and lets them become closely involved throughout the coaching process.   The coaching process utilizes a combination of various activities to help develop the learner’s skills, such as business simulation games, writing and presenting business plans, case study and many workshop platforms. We constantly improve and develop our curriculum by incorporating new business concepts. Our experts have outstanding backgrounds in training, coaching and consulting for leading organizations in different industries. Our experts are comprised of both academics and prominent leaders in the business sector. 
   

Sharpen You.


Our primary mission is to be the one-stop service for consulting and training. We work collaboratively with clients to make a difference and create a positive impact on clients’ business value. A combination of academic knowledge and professional experience of our consulting team lends itself a solid ground to delivering research-based, knowledge-driven business solutions to senior management’s problems, which are uniquely practical. With our strong commitment, we work collaboratively with clients to enabling our clients to be on the edge of competition   

Contact Us

Contact

Call now
 • 02 613 2247

Address

Get directions
2 Thaprachan
Praborommaharajwang, Pranakorn
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

Business Hours

Mon:8:30 AM – 5:00 PM
Tue:8:30 AM – 5:00 PM
Wed:8:30 AM – 5:00 PM
Thu:8:30 AM – 5:00 PM
Fri:8:30 AM – 5:00 PM
Sat:8:30 AM – 4:00 PM
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.